Değerli ÇARŞIM MAĞAZA Üyesi,

 

 

ÇARŞIM MAĞAZA, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 

ÇARŞIM MAĞAZA sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece ÇARŞIM MAĞAZA bünyesinde kullanılmaktadır.

 

ÇARŞIM MAĞAZA, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

ÇARŞIM MAĞAZA, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

 

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ÇARŞIM MAĞAZA müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ÇARŞIM MAĞAZA iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ÇARŞIM MAĞAZA veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin ÇARŞIM MAĞAZA arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Üyelerimiz, ÇARŞIM MAĞAZA' ya başvurarak kendisiyle ilgili;

 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Whatsapp hattı üzerinden mağazamıza gelmeden görüntülü ürün bilgisi almak için, müşteri temsilcimize bölge ve incelemek istediğiniz ürünün ismini vermeniz yeterlidir. Bulunduğunuz bölge şubesinden size dönüş yapılarak ürün tanıtımı gerçekleştirilecektir. 

Whatsapp görüntülü destek sürecindeki tüm video, ses ve görüntü kayıtlarının ilgili şubemiz bakımından KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) anlamında “kişisel veri” olduğunu ve sadece ürün tanıtımı ile sınırlı olarak yayınlandığını önemle hatırlatıyoruz. Söz konusu ürün tanıtım sürecindeki kişisel verilerin korunmasına dikkat ederek kesinlikle herhangi bir elektronik cihaz ile kayıt altına alınmaması, herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşılmaması, tedavüle sokulmaması gerekmektedir. Aksi durum KVKK bakımından ilgili şubemizin kişisel verilerinin ihlali anlamına gelmekle birlikte söz konusu ihlalin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini de anımsatmak; bu gibi hak ihlallerinin oluşması halinde ise kurumumuzun herhangi hukuki/cezai bir sorumluluğunun olmadığını, bu husustaki tüm sorumluluğun ilgili kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. Ve 10 maddesi kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.

 

ÇARŞIM MAĞAZA, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek çerezlere izin vermektesiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen Bilgi Sayfalarımızı Kontrol Ediniz.